• Тарифи станом на 04.01.2016р. (DOC, 59K)

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказом № 1/01 від 04.01.2016р.
  Директор _______________ О.Д.Перхоленко.

  Тарифи та перелік
  послуг, які Депозитарна установа надає Депонентам

  Назва
  послуги (плати)

  Тариф,
  грн. (%)

  Умови
  нарахування

  Адміністративні операції

  1.1

  Відкриття рахунку в цінних паперах:

  — фізичним особам

  — юридичним особам

  500 грн.

  800 грн.

  Разова

  1.2

  Внесення змін
  в реквізити анкети рахунку в цінних паперах Депонента

  — фізичним особам

  — юридичним особам

  до 300 грн.

  до 600 грн.

  за 1 операцію

  1.3

  Закриття рахунку в цінних паперах

  1 грн.

  за 1 операцію

  Облікові операції

  2.1

  Зарахування або списання цінних паперів на (з) рахунок (у) Депонента через Центральний депозитарій (від
  номінальної вартості цінних паперів)

  до 1,0 % але не менш 200 грн.

   

  за 1 операцію

   

  2.2

  Зарахування або переказ цінних паперів на (з) рахунок (у) Депонента у межах Депозитарної установи (від
  номінальної вартості цінних паперів)

  до 0,5% але не менш 100 грн.

   

  за 1 операцію

  2.3

  Зарахування цінних паперів на рахунок Депонента на підставі свідоцтва про право на спадщину (від номінальної вартості цінних паперів)

  200 грн.

   

  за 1 операцію

   

  2.4

  Блокування/Розблокування цінних
  паперів (за розпорядженням Депонента, від
  номінальної вартості цінних паперів)

  до 0,50% але не менш 200 грн.

   

  за 1 операцію

  2.5

  Зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах Депонента при оформленні Центрального Депозитарію номінальним утримувачем (від номінальної вартості)

  0,03% але не менш 100 грн.

  плюс фактичні витрати за
  перереєстрацію

  за 1 операцію

  3

  Інформаційні операції

  3.1

  Надання Депоненту виписок та довідок з рахунку в цінних паперах (за запитом Депонента)

  100 грн.

  За 1 операцію

  4

  Інші послуги

  4.1

  Впровадження, обслуговування та підтримка комп’ютеризованих систем обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента1

  для портфелю, номінальною вартістю:

  — до 50 000 000 грн. включно — 0,006%
  мінімум 300 грн.
  3

  — від 50 000 000 грн. — 0,005%3

  Щомісяця

   

  або 1,00 грн.2

  (включає вартість послуг п. 1.3, які можуть надаватися Депозитарною установою Депоненту)

  Щорічно

  4.2

  Перерахування доходів по цінних паперах (від суми нарахованих дивідендів)

  0,1% , але не менш 3 грн (на рахунок)

  0,4% плюс фактичні витрати на касові операції з банком (готівка)

  за 1 операцію

  4.3

  Виконання облікових операцій після 18:00

  300 грн. плюс фактичні витрати на послуги Центрального депозитарію

  Погодинна

  4.4

  Передача повідомлень у Центральний Депозитарій про відмову розпорядження (за запитом Депонента)

  300 грн. + тарифи Центрального
  Депозитарію

  за 1 операцію

  4.5

  Засвідчення підпису власника цінних паперів на дорученні на участь у загальних зборах

  50,00 грн.

  за 1 операцію

  4.6

  Консультаційні послуги

  По додатковій угоді

  4.7

  Відновлення виконання операції по рахунку в цінних паперах та обслуговування і підтримки комп’ютеризованих систем обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента після їх призупинення у випадку невиконання або несвоєчасного виконання Депонентом зобов’язань щодо оплати послуг

  Відповідно до п. 4.1 тарифів

  (за кожен прострочений місяць)

  Разова

  4.8

  Термінове виконання депозитарних операцій (за розпорядження Депонента)

  300 грн. плюс фактичні витрати на послуги Депозитарної установи та Центрального Депозитарію

  За 1 операцію

  1 для Депонентів на рахунках яких обслуговуються цінні папери.

  2 для Депонентів, рахунок яких був відкрито на підставі Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам укладеного емітентом з Депозитарною установою (діє до моменту розірвання Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам укладеного емітентом з Депозитарною установою)

  3 для Депонентів (юридичних осіб – нерезидентів) — розрахунки здійснюються по курсу НБУ на дату виставлення рахунку.